Apply Now WEC

Chương trình vay mượn với ưu đãi hấp dẫn. 

Tất cả chủ tiệm, business owners, contractors đều có thể vay. Điểm credit score trên 500 là được qualify. Đã từng bankrupt cũng không vấn đề. Không cần thế chấp, thủ tục đơn giản. Nhận tiền ngay trong vòng 48 giờ.


Với khoản vay từ MTKT Capital, quý vị có thể:

  • Vay trả tiền nhà, tiền rent, tiền nhân công
  • Vay mua tiệm Nail, Restaurant. Sang nhượng cơ sở
  • Vay kinh doanh và đầu tư. Apply ngay, gọi hoặc nhắn tin cho chúng tôi ở số 888-803-8424